1.   Starověká literatura   1.1.   Orientální literatura    1.1.1.  

Literatura předního východu

                  1.1.2.  

Literatura indická                                

                  1.1.3.  

Literatura perská

                  1.1.4.  

Literatura čínská

          1.2.   Antická literatura   1.2.1.   Antická literatura - základní informace
                  1.2.2.   Řecká literatura
                  1.2.3.   Římská literatura
                       
  2.   Středověká literatura   2.1.   Evropská literatura   2.1.1.   Evropská literatura - základní informace
                  2.1.2.   Literatura náboženská
                  2.1.3.   Literatura světská
          2.2.   Orientální literatura   2.2.1.   Indická literatura
                  2.2.2.   Perská literatura
                  2.2.3.   Čínská literatura
                  2.2.4.   Arabská literatura
          2.3.   Počátky našeho písemnictví   2.3.1.   Počátky našeho písemnictví - základní informace
                  2.3.2.   Písemnictví staroslověnské
                  2.3.3.   Období zápasu dvou kultur
                  2.3.4.   Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny
          2.4.   Vznik česky psané literatury   2.4.1.   Vznik česky psané literatury - základní informace
                  2.4.2.   Počátky laicizace a zčeštění literatury
                  2.4.3.   Česká literatura v době vlády Lucemburků
                  2.4.4.   Literatura předhusitská, husitská a polipanská
                       
  3.   Renesance a humanismus   3.1.   Základní informace        
          3.2.   Evropská renesance   3.2.1.   Italská renesance
                  3.2.2.   Francouzská renesance
                  3.2.3.   Španělská renesance
                  3.2.4.   Anglická renesance
          3.3.   Renesance a humanismus v Čechách        
                       
  4.   Baroko   4.1.   Základní informace        
          4.2.   Evropské baroko   4.2.1.   Italské baroko
                  4.2.2.   Španělské baroko
                  4.2.3.   Anglické baroko
                  4.2.4.   Německé baroko
          4.3.   České pobělohorské baroko   4.3.1.   Základní informace
                  4.3.2.   Emigrantská literatura
                  4.3.3.   Domácí literatura
                       
  5.   Klasicismus   5.1.   Základní informace        
          5.2.   Francouzský klasicismus        
          5.3.   Italský klasicismus        
                       
  6.   Osvícenství   6.1.   Základní charakteristika        
          6.2.   Francouzské osvícenství        
          6.3.   Anglické osvícenství        
                       
  7.   Preromantismus   7.1.   Základní charakteristika        
          7.2.   Francouzský preromantismus        
          7.3.   Německý preromantismus        
          7.4.   Ruský preromantismus        
          7.5.   Český preromantismus